Welkom

Uitvaartverzorging Lies Oosterveld is een onderneming met de instelling de naaste familie en nabestaanden zo optimaal mogelijk te begeleiden bij het zoeken naar de uitvaart die past bij de overledene, maar die ook past bij de wensen en gedachten van de nabestaanden.
Samen nemen we de ruimte om te overleggen en om keuzes te maken.

Het belangrijkste voor mij is de nabestaanden vertrouwen te schenken in hun eigen kunnen, vooral met betrekking tot het verzorgen van de overledene. Bovenal wil ik benadrukken dat niks haast heeft.
Samen met de familie nemen we de tijd en komen wij stap voor stap tot een resultaat naar ieders tevredenheid.

Uitgangspunt is om samen op weg te gaan om van de laatste en definitieve gebeurtenis in een leven een gedachtenisvol afscheid en een mooie herinnering te maken.