Venlo magazine

"Neem de tijd en de rust voor het afscheid"

door Robert Bouten

Alles moet tegenwoordig snel. Zelfs een uitvaart. Maar vaak gaat dat ten koste van de kwaliteit en de intensiteit. Je kunt je emoties niet uit de weg gaan of zomaar aan de kant zetten. Eens komen die toch. En daar is tijd
voor nodig. Lies Oosterveld heeft in al haar jaren ervaring geleerd dat het belangrijk is om samen met de nabestaanden ruim de tijd te nemen om te overleggen en samen de juiste beslissingen te nemen. Bij Lies Oosterveld Uitvaartverzorging is het belangrijk dat iedereen zegt wat hij of zij voelt en wil,
en hoe men die gevoelens dan vorm wilt geven. En als Lies ook maar even denkt dat dit haalbaar is dan zal ze alles in het werk stellen om dit voor elkaar te krijgen.

Lies: "In het hele uitvaartproces is het belangrijk dat ik mezelf niet op de voorgrond plaats. Ik bied keuzes aan en de nabestaanden beslissen altijd wat er uiteindelijk dient te gebeuren. Mijn taak is het om heel goed te luisteren naar de wensen en daarnaar te handelen. Daarbij schenk ik iedereen het vertrouwen in hun eigen kunnen. Ik geef nabestaanden heel veel ruimte en tijd om beslissingen te nemen. Bij mij hoeft niet alles op de eerste dag in een paar uur geregeld te zijn. Het komt zelfs voor dat belangrijke onderdelen van de uitvaart nog op de vierde dag veranderen. Dat moet mogelijk zijn. Ik neem de tijd met iedereen die aan tafel zit om weloverwogen beslissingen te nemen. Komt het niet vandaag dan komt het morgen wel.

Er zijn grote veranderingen in het hele uitvaartproces. Mensen gaan steeds minder naar de kerk met als gevolg dat er ook minder uitvaarten in de kerk plaatsvinden. Ik adviseer alleen te kiezen voor een kerkuitvaart als die geloofsovertuiging er ook is. Anders moet je dat gewoon niet doen en kiezen voor een andere locatie die beter bij de overledene of nabestaanden past. Ik zoek samen met de nabestaanden naar die plek waar de overledene wellicht een mooie herinnering aan heeft of de nabestaanden uiteindelijk aan kunnen gaan krijgen. Datzelfde geldt voor de muziek.
Kies dus niet zomaar voor die vertrouwde uitvaart top 3 want de muziek is vaak bepalend.

Ook merk ik dat nabestaanden soms te snel afscheid willen nemen en in korte tijd over willen gaan tot de orde van de dag. Toch denk ik dat het belangrijk is om écht de tijd te nemen en het afscheid en verdriet tot je door te laten dringen.
Ik leg dit de mensen niet op, maar adviseer het wel.

Je ziet tegenwoordig ook dat nabestaanden steeds meer zelf willen doen. Dat is geen enkel probleem maar toch vergt het wel de juiste begeleiding. Er moet hoe dan ook gestuurd worden en vaak zie ik dat nabestaanden dan toch uiteindelijk graag dat advies of hulp nodig hebben. Want vergeet niet dat er veel geregeld en verzorgd moet worden. Dat lukt nooit alleen, zeker niet als nabestaande. Bij een proces waarin men aangeeft veel zelf te willen doen blijf ik gepast op de achtergrond maar geef ik het wel tijdig aan als ik merk dat men de rode draad uit het oog verliest.

Als ik terugkijk op al mijn ervaring in de uitvaartwereld, waar ik al 16 jaar bij betrokken ben, blijft altijd bovenaan staan dat je er bent voor diegene die je nodig heeft en dat je met raad en daad bijstaat. Dat zal nooit veranderen. Het is mooi te zien dat onze zoon, die nu 23 is, de passie voor het vak begint te ontwikkelen.
Hij ondersteunt mij sinds twee jaar. Als werkgever, maar nog veel meer als moeder, zie ik dat hij die kwaliteit
aan zorg en begeleiding die nodig is bij een uitvaart in zich heeft.

Als je mij vraagt aan welke uitvaart ik bijzondere herinneringen over heb gehouden dan is dat een vrijwel onmogelijk opgave om die vraag te beantwoorden. Want zelfs de kleinste uitvaart kan heel bijzonder zijn.
Het gaat niet om de duurste kist of het aantal bloemstukken maar het gaat om de intensiteit waarmee een uitvaart voorbereid wordt. Want door een gedegen verzorgde voorbereiding kan het goede gevoel,
ondanks het verdriet, op de dag van de uitvaart toch bereikt worden."

Lies sluit af met een hartenkreet. "Vergeet niet dat de dierbare waar we afscheid van nemen meestal een heel leven heeft gehad. Ik vind het dan ook moeilijk dat we van dat hele leven in een recordtempo afscheid moeten nemen. Daarmee doen we de dierbare tekort.
Neem de tijd, ook al is dat meer dan het gebruikelijke uurtje van de uitvaart. 
Want wat is uiteindelijk een uur op een mensenleven?"

December 2013